Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Ewa Farna "Tajna Misja" lyrics

Translation to: EN CS PT

Bosko tak było nam; Czy to nie mogło trwać?
Nagły dreszcz i już wiesz, ktoś nie znosi nas.
Diabeł stróż wtrącił się I wszystko jest nie tak.
Co w niej jest? Co w niej jest? Czego nie mam ja?

Blask i mrok pogubiono w snach.
Blask i mrok, co więcej miałam dać?

UuUu to moja tajna misja.
UuUu to jest mój cel.
UuUu ja muszę cię odzyskać.
UuUu Czy wystarczy chcieć?

Zdradzisz mi, powiesz jak, mogę zdradzić ja.
Chyba nikt nie zna mnie, ja do końca gram.
Oto ja, cała ja, nie dam zabrać Cię.
Czytaj to z moich ust, ja nie poddam się.

Blask i mrok pogubiono w snach.
Blask i mrok, co więcej miałam dać?

UuUu to moja tajna misja.
UuUu to jest mój cel.
UuUu ja muszę cię odzyskać.
UuUu Czy wystarczy chcieć?

Moja tajna misja x3

UuUu to moja tajna misja.
UuUu to jest mój cel.
UuUu ja muszę cię odzyskać.
UuUu Czy wystarczy chcieć?

Czy Wystarczy chcieć?

UuUu to moja tajna misja.
Wystarczy tylko chcieć...

It was so divinely; Couldn`t it last?
Sudden shudder and you already know, somebody hates us.
Guardian devil interfered and now everything is wrong.
What is (so good) about her? What does she have that I lack.

Glow and gloom, got lost in dreams.
Glow and gloom, what more was I supposed to give?

Uu This is my secret mission.
Uu This is my aim.
Uu I have to win you back.
Uu Is it enough to just want it?

Will you reveal, will you tell me how can I betray
I guess no one knows me, I play till the end.
Here I am, here`s all me, I will not have you taken
Read my lips, I will not give up.

Glow and gloom, got lost in dreams.
Glow and gloom, what more was I supposed to give?

Uu This is my secret mission.
Uu This is my aim.
Uu I have to win you back.
Uu Is it enough to just want it?

My secret mission.

Uu
Uu This is my aim.
Uu I have to win you back.
Uu Is it enough to just want it?

Is it enough to just want it?

Uu This is my secret mission.
You just have to want it.