Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Thompson "Moj Ivane" lyrics

Translation to: EN FR IT ES UK

Čija je ono livada, čija je ono trava
Čija li je divojka rumena i plava
Ivanova livada, Ivanova trava
Ivanova divojka, rumena i plava

Odvela nam Ivana, ta sudbina kleta
Odvela sa Kupresa priko bijela svijeta
Ostala je samo jedna želja jaka
Zapjevati pjesmu kupreškog junaka

Moj Ivane, pobratime mio
Jesi l' skoro na Kupresu bio
Jel' kupreško polje uzorano
Jel' na njemu žito posijano

Vratit će se Ivan s tisuću momaka
Pjevat će se pjesme naših kuprešaka
Pokosit će Ivan livadu i travu
Oženit će divojku rumenu i plavu

Whose is that meadow, whose is that grass
Whose is that girl rosy and blond
Ivan's meadow, Ivan's grass
Ivan's girl, rosy and blond

The damned fate took Ivan from us
Took him from Kupres across white world
Only one strong wish remained
To sing the song of Kupres' hero

My Ivan, my dear brother
Have you recently been in Kupres?
Is field of Kupres plowed
Is the corn sowed on it

Ivan will come back with thousands of guys
the songs of our Kupres people will be sang
Ivan will mow meadow and grass
He'll marry rosy and blond girl