Kent "Hjärtä" lyrics

Hjärtä

Ingen lämnas kvarVi hämtar dig bakom fiendens linjerIngen lämnas kvarVi skyddar dig med all kraft vi harMot svinenOch ja, vi regisserar slutets tystnad, tagning

Man vet man blivit gammal när ens ungdomBörjat glittra som Allens ManhattanDan före dan

Som det strålar från ditt hjärtaSom en motorväg av ljusGenom hålet i mitt hjärtaKommer räddningen till slutGenom hålet i mitt hjärta

Har du kartan kvar?Eller en aning om vart vi är på väg?Så led ossIngen lämnas kvarVi saboterar allt vi inte kan ta med ossOch när du öppnar fönstret blåser en vårvindFörändring

Och bakom murarna vid ån lämnar jag spårJag skrev mitt namn i vattnetSå du vet var jag finns

När det strålar från mitt hjärtaSom en motorväg av ljusGenom hålet i mitt hjärtaKommer räddningen till slutGenom hålet i mitt hjärta

Som det strålar från mitt hjärtaSom en motorväg av ljusGenom hålet i mitt hjärtaKommer räddningen till slutGenom hålet i mitt hjärta

Heart

No one left behindWe fetch you behind the enemy's linesNo one left behindWe protect you with all the power we haveAgainst the pigsAnd yes, we direct the ending: silence, action

You know you have become old when your youthHas begun to glitter like Allen's ManhattanDay by day

Like it shines from your heartLike a highway of lightThrough the hole in my heartComes the salvation at lastThrough the hole in my heart

Do you still have the map?Or any idea of where we are headed?So lead usNo one left behindWe sabotage everything we cannot take with usAnd when you open the window a spring wind blowsChange

And behind the walls, by the river, I leave a traceI wrote my name in the waterSo you know where I am

When it shines from my heartLike a highway of lightThrough the hole in my heartComes the salvation at lastThrough the hole in my heart

Like it shines from my heartLike a highway of lightThrough the hole in my heartComes the salvation at lastThrough the hole in my heart

Here one can find the English lyrics of the song Hjärtä by Kent. Or Hjärtä poem lyrics. Kent Hjärtä text in English. Also can be known by title Hjarta (Kent) text. This page also contains a translation, and Hjarta meaning.