Kent "Elvis" lyrics

Elvis

Bara skinn & benmed ett hjärta av tvålDet får Dom solblektavackra att serött i år& Ni har borrat små hålförsöker ta Mina tankarmen Jag har pratatmed Elvis& rört vid Hans hår

Jag stjäl tillbaka Min tidAlla timmar Ni en gångstal av MigEn gentleman ett geniEn superhjälte för Dig

På en sekundär Jag långt härifrånJag mäter försprång i ljusårJag är redan i mål& Jag ska borra ett hålta tillbaks Mina tankarJag har pratat med Elvis& rört vid Hans hår

Jag stjäl tillbaka Min tidAlla timmar Ni en gångstal av MigEn gentleman ett geniEn superhjälte för Dig

Jag stjäl tillbaka Min tidAlla timmar Ni en gångstal av MigEn gentleman ett geniEn superhjälte för Dig

Jag stjäl tillbaka Min tidAlla timmar Ni en gångstal av MigEn gentleman ett geniEn superhjälte för Dig

Elvis

Only skin and bonewith a heart of soapIt makes the sunbleachedbeautiful ones seered this yearand you all have bored small holesTried to take my thoughtsbut I have spokento Elvisand touched his hair

I steal back my timeAll the hours you all oncestole from meA gentleman, a geniusA superhero for you

In a secondI am far away from hereI measure advantage in lightyearsI am already at my destinationand I will bore a holetake back my thoughtsI have spoken to Elvisand touched his hair

I steal back my timeAll the hours you all oncestole from meA gentleman, a geniusA superhero for you

I steal back my timeAll the hours you all oncestole from meA gentleman, a geniusA superhero for you

I steal back my timeAll the hours you all oncestole from meA gentleman, a geniusA superhero for you

Here one can find the English lyrics of the song Elvis by Kent. Or Elvis poem lyrics. Kent Elvis text in English. This page also contains a translation, and Elvis meaning.