Can Yücel "Senin icin yasak dediler" lyrics

Translation to:enesru

Senin icin yasak dediler

Senin için yasak dediler…-Yasaklar çiğnenmek içindir dedim.

Senin için imkansız dediler…-Önemli olan imkansızı başarmak dedim….

Senin için olmaz dediler…-Dünya da olmayacak şey yok dedim.

Senin için zor dediler…-Kolay olsaydı değeri olmazdı dedim.

Onda bulduğun nedir ki dediler…-Herkeste arayıp bulamadığım dedim.

Senin için o ne dediler…-Hayattaki gülen yüzüm dedim.

Ona öyle nasıl bağlandın dediler…-Ben değil o ”bağladı” dedim.

Oda senin gibi sevdimi dediler…İşte cevap veremediğim tek şey buydu.Eğer bunu bilmiyorsan vazgeç dediler…

-”Vazgececek olsaydım sevmezdim” dedim….

They Told That You're Forbidden

they told me that you were forbidden...- " forbiddings are just to transgress" I said.

they told me that you were impossible...-" what important is to achieve the impossible" I said.

they told me that you couldn't be...-" there's nothing impossible in the world" I said.

they told me that you were hard...-" if she were easy, she wouldn't be worth of" I said.

they asked me "what you find in her"...-" the thing that I've been searching in everyone, but couldn't find" I said.

they asked me "what is she?"...- " my similing face in the life" I said.

they asked me "how have you fallen for her that much"...-" not me, she 'makes me fell' " I said.

they asked me " did she love you as much as you did"that's the only thing I couldn't answer.they told me " give up if you don't know that answer "...

-" if I was gonna give up, I wouldn't love (at first) " I said.

Here one can find the English lyrics of the song Senin icin yasak dediler by Can Yücel. Or Senin icin yasak dediler poem lyrics. Can Yücel Senin icin yasak dediler text in English. This page also contains a translation, and Senin icin yasak dediler meaning.