Andrea (Bulgaria) "Iskam, iskam (Искам, искам)" lyrics

Translation to: EN HR CS DE IT TR

Искам, искам, искам, искам
да ме гледаш все така.
Как умираш да ме имаш
точно тук и на мига!

Прати ми дявол в мойто тяло
със целувките сега.
Нищо цяло не оставяй,
разпилявай ме в нощта.
По мойта кожа отбелязвай,
че със тебе съм била.
Всички тайни си разказвам,
принуждавай ме така.

Искам, искам, искам, искам
да ме гледаш все така.
Как умираш да ме имаш
точно тук и на мига!

Искам, искам, искам, искам
тези дрехи да сваля.
Айде, бързо изгори ги,
най-ненужни са сега!

Така ми липсва твойто тяло,
припомни ми го сега.
Да усетя малко драма,
причини ми я в нощта.
Неспокойно ме задържай
да се движа във нощта.
От високо ще се хвърля,
подлудяваш ме така.

Искам, искам, искам, искам
да ме гледаш все така.
Как умираш да ме имаш
точно тук и на мига!

Искам, искам, искам, искам
тези дрехи да сваля.
Айде, бързо изгори ги,
най-ненужни са сега!

I want, I want, I want, I want
to watch me still,
How you die to have me
right here and at the moment

Send me a devil in my body,
with the kisses now.
I don't leave anything in one piece
dispersing me in the night
In my skin you can mark
that i was with you
All of my secrets I tell to me
coercing me thereby.

I want, I want, I want, I want
to watch me still,
How you die to have me
right here and at the moment

I want, I want, I want, I want
these clothes to take down
Come on, let's burn them fast
they're the most unnecessary now.

Your body is missing me
remind me this now.
I want to feel some drama
causing me in the night.
Restlessly you hold me back
to move in the night.
I will bounce from a high
you make me crazy thereby.

I want, I want, I want, I want
to watch me still,
How you die to have me
right here and at the moment

I want, I want, I want, I want
these clothes to take down
Come on, let's burn them fast
they're the most unnecessary now.