ABBA "Hole In Your Soul" lyrics

Translation to:cspt

Hole In Your Soul

You feel bad, let me tell you, we all get the bluesSometimes life is a burden, weighed down in your shoesWhen it's bad, worse, worst(And when you're feeling so bad)And you think you're cursed(And you've got it sad)Well, if there's one thing for the better that can turn you loose

It's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

My friend Sam is a chauffeur, Annie goes to schoolJerry works at the office, Sue lies by the poolBut on all weekends(Together again)When I meet my friends(I'm gonna see them now)And we're lookin' round for the action we sure play it cool

It's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

You paint your world and use all colorsAnd then you find it all comes out too brightYou know it's only a lieThe songs you sing are too romanticAnd when you want the truthThey only spit in your eyeOh yeah, they're only telling you liesOh yeah, there's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

You feel bad, let me tell you, we all get the bluesSometimes life is a burden, weighed down in your shoesWhen it's bad, worse, worst(You know you're feeling so bad)And you think you're cursed(And you've got it sad)Well, if there's one thing for the better that can turn you loose

It's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

There's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

There's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

There's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soulThere's gotta be rock'n rollTo fill the hole in your soul

Díra na duši

Cítíš se hrozně, ale věř mi -každého občas přepadne smutek.Někdy je život břímě,cesta od desíti k pěti.Když je to zlé, horší, nejhoršía máš pocit, že jsi prokletý,pak jestli to něco může zlepšit,pomoct ti se z toho dostat

Je to rock’n’roll,co vyplní díru v tvé duši,jedině rock’n’rollvyplní díru na duši.

Můj kamarád Sam je řidič,Annie ještě chodí do školy,Jerry pracuje na úřadě,Sue se povaluje na plovárně.Ale každý víkend,když se setkám s přátelia vymýšlíme, co dělat,určitě si to užijeme.

Je to rock’n’roll,co vyplní díru na duši,jedině rock’n’rollvyplní díru na duši.

Maluješ svůj světa používáš všechny barvya pak zjistíš, že malba je moc světlá.Víš, že je to jen klam.Písně, které zpíváš,jsou příliš romantické.A když chceš pravdu,jen ti plivnou do tváře,ano, říkají ti jen lži,ano, jedině rock’n’rollvyplní díru v tvé duši.

Cítíš se hrozně…

Je to rock’n’roll…

Here one can find the lyrics of the song Hole In Your Soul by ABBA. Or Hole In Your Soul poem lyrics. ABBA Hole In Your Soul text.