National Anthems & Patriotic Songs "Min izāmō" lyrics

Min izāmō

Min izāmō, min sindimō,ūod ārmaz rānda sa,kus rāndanaigās kazābõdvel vanād, vizād piedāgõd.Min ārmaz īlmas ūod set sa,min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,ūod ārmaz rānda sa,kus lāinõd mierstõ vīerõbõdun rāndan sūdõ āndabõd.Min ārmaz īlmas ūod set sa,min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,ūod ārmaz rānda sa,kus jelābõd īd kalāmīed,kis mīer pääl ātõ päävad īed.Min ārmaz īlmas ūod set sa,min tõurõz izāmō!

Min izāmō, min sindimō,ūod ārmaz rānda sa,kus kūltõb um vel pivā ēļ- min amā ārmaz rāndakēļ.Min ārmaz īlmas ūod set sa,min tõurõz izāmō!

Here one can find the lyrics of the song Min izāmō by National Anthems & Patriotic Songs. Or Min izāmō poem lyrics. National Anthems & Patriotic Songs Min izāmō text.