Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Aygün Kazımova "Tez Gəl" Liedtext

Sənsiz günlər ötdü necə ürək yandı
Tez gəl
Səhər açdı-düşdü, gecə qəm odlandı
Tez gəl

Məndən xəbərsiz necə də
Ömrümə özün qonaq olmusan
Bəlkə özündən xəbərsiz
Qəlbimdə yuva salmısan

Gəl...Tez gəl...

Sənsiz günüm döndü ilə gözüm doldu
Tez gəl
Həsrət yaman gəldi dilə hicran oldu
Tez gəl

Gözüm yollarda qalıb bilmirəm nədən döyən yox qapını
Birdə gəlib görərsən ki, bu miskin alıb canımı

Gəl...Tez gəl...