Skunk Anansie "Carmen Queasy" Liedtext

Übersetzung nach:cs

Carmen Queasy

My vision is distorted by my sleazy mindTo picturesque an image to control this timeMy intimate discriminating fears you testMy ignorance that truely feels it knows regress

You have the power but you keep it all to yourselfYour lust is decomposing us

The intricate sincerity is choking meIts crumbling and crawling all around my feetIt wasn't jump from lie to lie to cover meBut could a bullet tell her just evading me

You have the power but you keep it all to yourslefYour lust is decomposing us

So now your telling me its all damn easyTry to see yourself as carmen queasy'Cos money making is a wonderful thingMoney making is a wonderful thingBut I don't wanna be an architect babyTry to see yourself as carmen queasy'Cos money making is a wonderful thingMoney making is a wonderful thing

Carmen Queasy. I don't wanna be

I'm flying out some rhythms in a cultural stareSuffocating, stiffers straying like we careDissecting or analysing empty heartTo spit em out our wet dreams and calling it art

You have the vision but you keep it all to yourselfYour lust is decomposing us

So now your telling me its all damn easyTry to see yourself as carmen queasy'Cos money making is a wonderful thingMoney making is a wonderful thingBut I don't wanna be an architect babyTry to see yourself as carmen queasy'Cos money making is a wonderful thingMoney making is a wonderful thing

Money making, money takingWe don't have a choiceBut we still have a voiceAntagonise life is too shortTwisted form and distortImpregnate brains into my seminarWhen I'm making music, making failureGotta take back whats mine (gotta take back)Keep chocking and holding, provokingMy life style you be smoking

So now your telling me its all damn easyTry to see yourself as carmen queasy'Cos money making is a wonderful thingMoney making is a wonderful thingBut I don't wanna be an architect babyTry to see yourself as carmen queasy'Cos money making is a wonderful thingMoney making is a wonderful thing

Odporný řidič dodávky

Můj zrak je zdeformován mou chatrnou myslí v malebný obraz, který řídí tuhle dobu Zkoušíš moje důvěrné vybíravé strachy Moje zřejmá ignorance ví jak ustoupit.

Ty máš tu moc ale necháváš si jí pro sebe Tvůj chtíč nás rozkládá

Spletitá upřímnost mě dusí Drolí se a plazí se všude okolo mých nohou Nebyl to skok od jedné lži ke druhé aby mě kryla Ale mohla by říct kulce aby se mi vyhnula

Ty máš tu moc ale necháváš si jí pro sebe Tvůj chtíč nás rozkládá

Tak teď mi říkáš že je všechno zatraceně snadný zkoušíš si sebe představit jako odporného řidiče dodávky protože vydělávání peněz je báječná věc vydělávání peněz je báječná věc. Ale zlato já nechci být architektkou snažím se sebe představit jako odporného řidiče dodávky protože vydělávání peněz je báječná věc vydělávání peněz je báječná věc.

Odporný řidič dodávky, nechci jím být

Vypouštím rytmus v kulturním upřeném pohledu Dusivý, tužší, bloudící jako by nám to nebylo jedno Pitvání nebo analyzování prázdného srdce aby jsme vyplivlli naše vlhké sny a říkali tomu umění

Ty máš tu moc ale necháváš si jí pro sebe Tvůj chtíč nás rozkládá

Tak teď mi říkáš že je všechno zatraceně snadný zkoušíš si sebe představit jako odporného řidiče dodávky protože vydělávání peněz je báječná věc vydělávání peněz je báječná věc. Ale zlato já nechci být architektkou snažím se sebe představit jako odporného řidiče dodávky protože vydělávání peněz je báječná věc vydělávání peněz je báječná věc.

Peníze dávají, peníze berou Nemáme na výběr Ale pořád máme hlas Opačný život je příliš krátký Zvrácená forma a deformace Nasyť mozky do mého semináře Když tvořím hudbu, upadám Hodlám si vzít zpět co je moje (vzít zpět) Zadržuju a vlastním, provokuju Můj životní styl budeš

Tak teď mi říkáš že je všechno zatraceně snadný zkoušíš si sebe představit jako odporného řidiče dodávky protože vydělávání peněz je báječná věc vydělávání peněz je báječná věc. Ale zlato já nechci být architektkou snažím se sebe představit jako odporného řidiče dodávky protože vydělávání peněz je báječná věc vydělávání peněz je báječná věc.