Timoteij "Faller" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Natten böljar i ett gungande hav
ögon lyser där är du här är jag

Runt om kring oss söker frågorna svar
Pulsar bränner blir det nej eller ja

(trevliga blickar i ett “mörker av ljus”[sic!] )

Så om du vill…

( [?] )

Så om du vill…

(ta första steget blir det jag eller du)

Så om du vill…

(det måste hända nu)

Refräng:

Faller, inom mig jag faller
i min fantasi
så är du tätt intill.
För när jag blundar
inom mig jag undrar
tankarna dom svävar
undrar om du vill.
känner mig falla
La la la la-lalla
la la la la-lalla
om och om igen
känner mig falla
La la la la-lalla
la la la la-lalla
om och om igen

Känner att vi båda vet vad vi vill
ingen vill nog vänta så länge till
jag vill tolka alla blickar från dig
och jag känner att du väntar på mig

( låt oss försvinna dit ingen kan se )

så om du vill…

( vi har en längtan, en längtan att ge )

så om du vill…

( …[?] ska det bli jag och du? )

så om du vill…

(det måste hända nu)

Refräng

Refräng

The night billows on a rocking sea
eyes are shining, there are you, here am I

Around us the questions are searching for answers
Pulsing, burning, is it a no or a yes

(nice glances in a ''darkness of light'')

So if you want...

So if you want...

(take the first step, will it be me or you)

So if you want....

(it must happen now)

Chorus:

Falling, I am falling inside of me
in my fantasy
so you are close to me
Because when I close my eyes
inside of me I am wondering
the thoughts are floating
wondering if you want to
feeling me falling
La la la la-lalla
la la la la-lalla
again and again
feeling me falling
La la la la-lalla
la la la la-lala
again and again

Feeling that we both know what we want
no one want to want that much longer
I want to interpret all glances from you
and I feel that you are waiting for me

(let us disappear where no one can see)

so if you want...

(we have a desire, a desire to give)

so if you want...

(...will it be me and you?)

so if you want...

(it must happen now)

Chorus

Chorus