Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

BLØF "Zwart Water" Liedtext

Übersetzung nach: EN

De dag was ronduit prachtig
Ik herinner me alleen
Een beetje regen op je wangen
Hoewel dat binnen snel was vergeten
Mijn God, we dansten tot de morgen
En we dronken tot de zon
Zich weer vertoonde op de bodem
En toen draaiden we ons om

Vergeten
Niets weten
Bezeten zwemmen in zwart water
Vergeten
Versleten
Ontketend zwemmen in zwart water

In de doos zat niets van waarde
Maar ik herinner me meteen
Duizend verhalen bij de dingen
En het zinken van de steen
Die je zingend achterna dook
Naar de diepte van het meer
Waar jij besloot te blijven
Niet meer drijven deze keer

Vergeten
Niets weten
Bezeten zwemmen in zwart water
Vergeten
Versleten
Ontketend zwemmen in zwart water

Vergeten
Niets weten
Bezeten zwemmen in zwart water
Vergeten
Versleten
Ontketend zwemmen in zwart water

Ik herinner me alleen een beetje regen op je wangen
Ik verzette meteen tegen een eindeloos verlangen
En ik wist wat het betekende, voor vroeger en voor later
Ik verlangde zelf alleen maar meer naar zwemmen in zwart water

The day was beautiful
I only remember
A bit rain on your cheeks
Although that was quickly forgotten
My god , we danced untill the morning
And we drank for the sun
Shows itself again at the bottom
and then we turn ourselves ( as if you were in bed *)

Forgotten
Knowing nothing
Possessed swimming in black water
Forgotten
Worn out
Unleashed swimming in black water

In the box was nothing of value
But i remember immediately
Thousand stories by the things
And the sinking of the stone
Who you singing chasing while diving
Inot the depths of the lake
Where you decided to stay
No longer floating this time

Forgotten
Knowing nothing
Possessed swimming in black water
Forgotten
Worn out
Unleashed swimming in black water

Forgotten
Knowing nothing
Possessed swimming in black water
Forgotten
Worn out
Unleashed swimming in black water

I only remember a bit rain on your cheeks
I immediately protested against an endless desire
And I knew what it meant, for earlier and later
I desired only more to swim in black water