Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Myslovitz "Margaret" Liedtext

Übersetzung nach: EN SV

Stanąłem w drzwiach i upadłem na twarz
Pierwszy raz zrozumiałem coś
Kochałem swój cień
Ja nie liczyłem się, widzę jak
Mój cień dogania mnie

Moje ciało to rzecz
Moja radość jeden dźwięk
Zamknę oczy aby schować się
Moje życie to wiatr
Z moim cieniem jestem sam

Ukryta twarz oznacza, że wiesz
Coś z czym nikt nie godzi się
Dziwny sen, na ścianie plama krwi
Białe światło chce do niego iść

Moje ciało to rzecz
Moja radość jeden dźwięk
Zamknę oczy aby schować się
Moje życie to wiatr
Z moim cieniem jestem sam

To wstyd, to złość, to dzień
To noc, to blask, to cień, to znak
Że miłość jest tym czego chcę

To wstyd, to złość, to dzień
To noc, to blask, to cień, to znak
Że miłość jest

I've stand at the door and fallen flat on my face
I understood something for first time
I loved my shadow
I wasn't important for myself, I see how
My shadow is catching me up

My body is a thing
My joy is an one sound
I will close my eyes to hide myself
My life is a wind
I'm alone with my shadow

Hidden face means, that you know
Something, what nobody accepts
Weird dream, bloodstain on the wall
White light - I wanna follow it

My body is a thing
My joy is an one sound
I will close my eyes to hide myself
My life is a wind
I'm alone with my shadow

It's a shame, it's an anger, it's a day
It's a night, it's a shine, it's a shadow, it's a sign that
Love is, what I want.

It's a shame, it's an anger, it's a day
It's a night, it's a shine, it's a shadow, it's a sign that
Love is, what I want.