Mandinga "Goi" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Timpul nu-mi poate lua
Din amintirea ta dar poate încerca
Fără să mă pot opri
Nici pentru o zi
Vreau să te pot iubi
Dar cine poate şti

Mă duce gândul iar la noi*
Ne regăseşte pe amândoi, goi…
După soare sau ploi
Ascunde-mă în lumea ta
Ajută-mă să cred în noi…
După soare sau ploi
Gândeşte-te la mine
E rece lumea fără noi

Invaţă-mă iubirea ta
Ajută-mă să pot visa
Lângă tine de-aş putea
Primeşte-mă în ochii tăi
Să mă simt fără scăpare
Ajută-mă să cred din nou
în şoaptele tale

Time can't take me
From your memory, but it can try
Without being able to stop myself
not even for a day
I want to be able to love you
But who can know

My thought carries me to us **
It finds both of us again, naked
Beyond sun or rain
Hide me in your world
Help me to believe in us
Under sun or rain
Think of me
The world is bleak without us

Teach me your love
Help me to be able to dream
Near you if I might be able to
Take me in with your eyes
For me to feel without an escape
Help me to believe again
in your whispers