Kabát "Pohoda" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Vezmu tě má milá rovnou k nám,
kolem louky lesy hejna vran,
všude samá kráva samej vůl,
máme kino, máme hospodu,
v obci všeobecnou pohodu,
máme hujer, žito, chléb i sůl,

Když se u nás chlapi poperou,
tak jenom nožem, a nebo sekerou,
V zimě tam dlouhý noci jsou,
a tuhej mráz
Jak jsou naše cesty zavátý,
tak vezmem vidle, a nebo lopaty,
když něco nejde, co na tom sejde,
my máme čas

Chlapi někdy trochu prudký jsou,
holky s motykama tancujou,
s ranní rosou táhnou do polí,
nikdo se tam nikam nežene,
máme traktory a né že né,
až to spatříš ledy povolí

Když se u nás chlapi poperou,
tak jenom nožem, a nebo sekerou,
V zimě tam dlouhý noci jsou,
a tuhej mráz,
Jak jsou naše cesty zavátý,
tak vezmem vidle, a nebo lopaty,
když něco nejde, co na tom sejde,
my máme čas

Hoří les a hoří rodnej dům,
hoří velkostatek sousedům,
to je smůla, drahá podívej,
hasiči to stejně přejedou,
oni si moc dobře nevedou,
schovej sirky ať je neviděj.

Když se u nás chlapi poperou,
tak jenom nožem, a nebo sekerou,
V zimě tam dlouhý noci jsou,
a tuhej mráz
Jak jsou naše cesty zavátý,
tak vezmem vidle, a nebo lopaty,
když něco nejde, co na tom sejde,
my máme čas

I'll take you my beloved right to us*
around are meadows, woods, lots of crows
everywhere are cows, oxs
we have cinema, we have pub
in village general ease
we have fat meat, rye, bread, also salt

When are men fighting here,
so it's just with knife or hatchet
In winter there are long nights
and solid frost
When are our roads blowed (with snow)
so we take pitchforks or shovels
when something doesn't work, it doesn't matter,
we have time

Men are sometimes sudden
girls dance with hoes
with morning dew drag to fields
nobody rushs anywhere
we have tractors and no that no
when you'll see it ice release

When are men fighting here,
so it's just with knife or hatchet
In winter there are long nights
and solid frost
When are our roads blowed (with snow)
so we take pitchforks or shovels
when something doesn't work, it doesn't matter,
we have time

Woods burns and mother house burns
neighbours' manor burns,
it's pity, dear, look!
firefighters will just run over,
they are not very successful
hide matchsticks, may they don't see them

When are men fighting here,
so it's just with knife or hatchet
In winter there are long nights
and solid frost
When are our roads blowed (with snow)
so we take pitchforks or shovels
when something doesn't work, it doesn't matter,
we have time