Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Kristína "Zatváram oči objímam" Liedtext

Übersetzung nach: EN ES

Už je to blízko, už to je
Anjeli ladia nástroje
Už je tu hudba nebeská
Po ktorej nikto netlieska

Letíme ríšou krásnych tém
A ja ti nie dnes nepoviem
Už sa mi zdalo že si preč
A nikdy mi to nepovieš

Keď sa to stane stane sa
Na našich tajných adresách
Nikto sa nesmie dozvedieť
Ako sa z úla kradne med

Whoah, whoah, whoah
Whoah, whoah, whoah

Už je to blízko, už to je
Anjeli ladia nástroje
Už je tu hudba nebeská
Po ktorej nikto netlieska

Letíme ríšou krásnych tém
A ja ti nie dnes nepoviem
Už sa mi zdalo že si preč
A nikdy mi to nepovieš

Keď sa to stane stane sa
Na našich tajných adresách
Nikto sa nesmie dozvedieť
Ako sa z úla kradne med

Whoah, whoah, whoah
Whoah, whoah, whoah

My sme ho láska ukradli
No pre to ešte nie sme zlí
Keď sa to stane stane sa
Na našich tajných adresách

Dáme si všetko nenvinne
V ohni si dlane spojíme
Zatváram oči a objímám…

Letíme ríšou krásnych tém
A ja ti nie dnes nepoviem
Už sa mi zdalo že si preč
A nikdy mi to nepovieš

Keď sa to stane stane sa
Na našich tajných adresách
Nikto sa nesmie dozvedieť
Ako sa z úla kradne med

Whoah, whoah, whoah
Whoah, whoah, whoah

It's so close, it is
Angels tuning instruments
Music of heaven is here
Noone clapping for it

Flying through empire of nice dreams
And I won't tell you today
I have dreamed about your leaving
And you won't ever tell me

If it happens, that's it
On our secret adresses
Noone is allowed to know
How to steal honey from the hive

Whoah, whoah, whoah
Whoah, whoah, whoah

It's so close, it is
Angels tuning instruments
Music of heaven is here
Noone clapping for it

Flying through empire of nice dreams
And I won't tell you today
I have dreamed about your leaving
And you won't ever tell me

If it happens, that's it
On our secret adresses
Noone is allowed to know
How to steal honey from the hive

Whoah, whoah, whoah
Whoah, whoah, whoah

We stole it from love
We're not evil because of that
If it happens, that's it
On our secret adresses

Giving all innocent
Uniting hands in flames
I've dreamed about your leaving
And you won't ever tell me

If it happens, that's it
On our secret adresses
Noone is allowed to know
How to steal honey from the hive

Whoah, whoah, whoah
Whoah, whoah, whoah