BrainStorm "Viņa dzīvo zemāk" Liedtext

Übersetzung nach: RU

Istabā tikai pārvalks un segas.
Viss samests stūrī un liekas tik baiss.
Svaigs gaiss, ko nemanot ieelpo krūtīs šodien rādās tik
liegs kā sniegs, ko vasarās nomaina pērkons un lietus.
Vien tas, kas mierina un balsta
dod spēku dzīvot ir pārliecība, ka
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk.

Viņa nezin ne krievu, ne vācu. Viņa nezin neko
Un sienas, kas to apskauj jau 20 gadus kā necaursitams
mūris nemainās nemaz. Tik maz ko no viņas var prasīt.
Vel mazāk viņa var atbildēt. Tikai neprātīgās acis kā
visu saprasdamas saka:''es samierinos!''

viņa dzīvo
zemāk

viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk.

Un tomēr
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk.

Es neesmu rezējis viņu gadu vai divus, vai piecus, vai
divdesmit trīs. Mainās adreses, ielas, pilsētas,
valstis, planētas, visums, telpa un laiks.

Svaigs
gaiss, ko nemanot ieelpo krūtīs atkal rādās tik liegs.
Vien tas , kas mierina un balsata, dod spēku dzīvot ir
atmiņas, ka

viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk
jā, viņa dzīvo zemāk.
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk.
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk
viņa dzīvo zemāk.