Taake "Hordalands Doedskvad VII" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Svære sår laget av knuste speil
Norrønt blod flyter kaldt drypper hardt
Spilt i ensomhet
La rødt væte deg
Hjertet tordner så kroppen rister
En sprukket holk i sjelens mudder
Sanheten om døden krever sin mann
Når kaldt gress møter varm hud
Det ville hjertets tragediehunger
Oppbrukt menneske i livets utkantstrøk
kniven vris innabords
Får flammene til stå fra ryggen
Svart lang natt stønn av smerte
En dreng vokser opp med døden i hjertet
Ville hester sliter i hvert et lem
Fjærkre fra alle kanter gjør himmelen svart
En smertets milepær
Havet i sjelen størknet i sinne
Gammeldags selvmordsdans
Man øver bord
Beveger seg sakte behersket
Med en alvorlig sikker mine
Mot det endelige mål
I hjertet livets nål
Overmett
Skip går ned
Ei mer mann Dyr og gud
En sjel tar nattens farge
Han ejakulerte i dødsøyeblikket
Som seg hør og bør
Hun kom hjem og fant ham dinglende
Fra hemsen
Og lepjet i seg av dødmanslem

Big wounds made from broken mirrors
Norse blood is floating cold, dripping hard
Spilled in loneliness
Let the red make you wet

The heart thunders so the body shakes
A cracked dagger in the souls mud
When cold gras meets warm skin
The wild hearts tragedy hunger

Depleted human in the lives rulal areas
knife twists within
Makes the flames rise from the back
Black, long night, groans in pain

A boy growing up with death in his chest
Wild horses stuggles in each limb
Black birds from all direction turns the sky black
A pains' milestone

Ocean inside the soul, went solid in anger
Old fashioned suicidal dance

Man overboard
Moves slowly, restrained
With a serious and confident grin
Towards the final target
The life needle in the heart

Stuffed
Ship goes down
No more man, animal and God

One soul takes the colous of the night
He ejaculated in the moment of death
As it lends itself

She came home and found him dangling
In the attic
Slurped in her the death man's limb