Alina Orlova "Čia" Liedtext

Übersetzung nach: EN BG DE TO

Vėjas ir vėjas
Mano šalis tuščia
Vėjas ir vėjas
Aš neišeisiu iš
Čia

Tai, apie ką aš tylėjau, liks giliai po žeme
Čia

Wind and wind
My land is empty
Wind and wind
I won't leave
Here

Things I was silent about , will stay deep under the ground
Here