Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Miri Yusif "Adınla Bağlı" Liedtext

Übersetzung nach: CS RU TR

Alnımın qırışları
Həsrətin naxışları
Kölgədən baxışlarım adınla bağlı
Ömrümün maraqları, çiynimin günahları
Bu romanın vərəqləri
Adınla bağlı

(Nəqərat)

Səmada günəş
Deyir biraz da fikirləş
Səmada bulud, deyirsən tez unut unut
Səmada yağış ağlayır narın-narın
Səmada uçur aşiq quşların qatarı

Açılmaz qaranlığın,
Tikilməz viranlığın,
Qeyb olan cavanlığım
Adınla bağlı
Ən ağır ümidlərin
Var belə söyüdləri
Oğluma öyüdlərim
Adınla bağlı

(Nəqərat)