Eivør "Uden Herren Opholder vort Hus og Gård" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Uden Herren opholder vort Huus og Gaard,
og skaffer hvad der er inde,
og sender os sin Benedidelse hvert Aar,
at vi maae altid finde
Hans Guddoms Gaver, Giv’t og Laan,
som Han giver med sin milde Haand,
ellers er vort Arbejde forloret.

Uden Herren selv den Stad bevarer,
og vogter baade Land og Rige,
og med Sin Guddoms Magt forsvarer
og holder dem saa vedlige;
uden Gud giver selver Naade og Fred,
forgjeves da vaage de Vægtere ved,
al Kunst og Raad monne falde.

Without the Lord maintaining our house and farm
And provide us with what is inside
And send us his mercy each year
That we must always find
His deity gifts, gives and loans
That he provides with his gentle hand
Or ells our work is betrothed

Without the lord himself that city keeps
And guard both land and empire
And with his deity's power defend
And so maintain them
Without God himself giving grace and peace
Then those watchmen watch over in vain
All art and counsel could fall