Severina "Sta je svit" Songtext

Übersetzung nach:enhrplsr

Sta je svit

Nisan tija ranit tebe,nisan tija slomit cvit,kad san tvoje suze vidi,sta je svit

Srce zna da smrtni grij je,pa bi tila sad umrit,ne jubiš me više,sta je svit

Jer samo ti,srca mog si drugi dil,sve šta do sad znan o jubavi,jer samo ti,tila mog si prvi grij

One noći kad si rekla,one noći kad si reka,da će jubav ova trajat zauvik

Tila san ti sriću donit,tvojoj dici mater bit,tu ću tajnu u grob ponit,sta je svit

Nisan tija ranit tebe,nisan tija slomit cvit,kad san tvoje suze vidi,sta je svit

Sve pisme lažu sad to znan,kad prazan kušin pogledan

Jer samo ti,srca mog si drugi dil,sve šta do sad znan o jubavi,jer samo ti,tila mog si prvi grij

One noći kad si rekla,one noći kad si reka,da će jubav ova trajat zauvik!

Hier finden Sie den Text des Liedes Sta je svit Song von Severina. Oder der Gedichttext Sta je svit. Severina Sta je svit Text.