Galena "Zapali (Запали)" Liedtext

Übersetzung nach: EN CS RO

Запали, запали! Всички дрехи запали!
Само токчетата тънки, само тях ми остави!
Запали, запали! Светлините запали!
Гледай тялото ми с тебе как ще злоупотреби.

Облечени във грях е дрескодът пак.
Признай си, че така изглеждам много добре!
А как гледаш, как? И как паря, как?
Изгарям във ръцете ти, разтапям се чак.

Запали, запали! Всички дрехи запали!
Само токчетата тънки, само тях ми остави!
Запали, запали! Светлините запали!
Гледай тялото ми с тебе как ще злоупотреби.

Алелейлейлейлейлей...Искай ме, имай ме. (x2)

Запали, запали! Всички дрехи запали!
Само токчетата тънки, само тях ми остави!
Запали, запали! Светлините запали!
Гледай тялото ми с тебе как ще злоупотреби.

Била съм след теб във много ръце,
но от любов умирах само в твоите две.
Целувай ме пак! Умирам за грях.
Целувай, докато не се побъркаш съвсем!

Запали, запали! Всички дрехи запали!
Само токчетата тънки, само тях ми остави!
Запали, запали! Светлините запали!
Гледай тялото ми с тебе как ще злоупотреби.

Алелейлейлейлейлей...Искай ме, имай ме. (x2)

Запали, запали! Всички дрехи запали!
Само токчетата тънки, само тях ми остави!
Запали, запали! Светлините запали!
Гледай тялото ми с тебе как ще злоупотреби.

Burn, burn, burn all my clothes.
Save only my thin high heels.
Turn, turn, turn the lights on.
Look how my body's gonna abuse you.

The dress code is all sin again.
Admit it that I'm looking very good.
And how you're looking at me, how? And how I am hot, how?
I'm burning in your hands, I'm even melting now.

Burn, burn, burn all my clothes.
Save only my thin high heels.
Turn, turn, turn the lights on.
Look how my body's gonna abuse you.

Want me. Got me.(x2)

Burn, burn, burn all my clothes.
Save only my thin high heels.
Turn, turn, turn the lights on.
Look how my body's gonna abuse you.

I've been in many arms after I was with you.
But I was dying from love only in yours.
Kiss me again. I'm dying for sin.
Kiss me until you drive crazy.

Burn, burn, burn all my clothes.
Save only my thin high heels.
Turn, turn, turn the lights on.
Look how my body's gonna abuse you.

Want me. Got me.(x2)

Burn, burn, burn all my clothes.
Save only my thin high heels.
Turn, turn, turn the lights on.
Look how my body's gonna abuse you.