Children's Songs "I am the wind" Songtext

I am the wind

Doq doq doq doqDoq doq doq doqMina libi doq il baab ?Anall havaa ifta hauliMishtaq ilkkum yaa ahbaab

Hau hau hau hauHau hau hau hauHaadal haava yaa aulaadZaabisheetou zaabil baaridUuvva uuvva tifftha qullulbaab

(Interlude)

Doq doq doq doqDoq doq doq doqIfta hauli yaa aulaadShufusha haamil aala bahuriKaaba bituiti ya bishdaat

Marha marha shuhal farhaYalla niftaqh ya aulaadYalla nillbas kebutta ahmadTau i yoo kel ze tijhdaat

Hier finden Sie den Text des Liedes I am the wind Song von Children's Songs. Oder der Gedichttext I am the wind. Children's Songs I am the wind Text.