Anna German "Zakwitnę różą" Liedtext

Übersetzung nach: EN HR FR RU

Przez góry strome i morza słone
przepłynę wiatrem!
Przerzucę mosty na drugą stronę,
twój ślad odnajdę!

Na miłość nigdy nie jest za późno,
jej kształt odnajdę!
Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek będziesz,
tam ja, gdzie ty!

Zakwitnę różą na twojej drodze,
słonecznym blaskiem
roztopię lody, na pustym niebie
zapalę gwiazdę!

Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek będziesz,
zaczekaj na mnie,
zbuduję przystań, dla ciebie, dla mnie,
ocalę dla nas świat...

Zatrzymam zegar, kalendarz spalę.
Znów mnie spotkasz, niewinną wcale.
W dłoniach moich zamknę twoje dłonie...
Twoje dłonie w moich dłoniach...

Przez góry strome i morza słone
przepłynę wiatrem!
Postawię wszystko, co mam, dla ciebie
na jedną kartę!

A jeśli przegram, pamiętaj o mnie,
pamiętaj zawsze,
gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek będziesz,
gdzie ty, tam ja, tam ja...

Zakwitnę różą na twojej drodze,
słonecznym blaskiem
roztopię lody, na pustym niebie
zapalę gwiazdę!

Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek będziesz,
twój ślad odnajdę!
Góry, morza słone...
Rzuć mgłę... Nie wszystko stracone,
gdy miłość łączy nas...

Through the steep mountains and the salty seas
I will swim by wind!
I will reverse the bridges
I will find your track!

It's never too late for love
I will find its shape!
Wherever you are, wherever you will be
I am where you are!

I will bloom by rose on your path
By the Sun's glow
I will melt the ice, on the empty sky
I will kindle a star!

Wherever you are, wherever you will be
Wait for me
I will build a haven, for you, for me
I will save the world for us...

I will stop the clock, I will burn the callendar
You will meet me again, not at all innocent
I will lock your hands in mine...

Through the steep mountains and the salty seas
I will swim by wind!
I will go for broke for you!

And if I lose, remember about me
Always remember
Wherever you are, wherever you will be
I am where you are...

I will bloom by rose on your path
By the Sun's glow
I will melt the ice, on the empty sky
I will kindle a star!

Wherever you are, wherever you will be
I will find your track!
The mountains, the salty seas...
Cast a fog... not everything's lost
When love connects us...