Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Anna German "Daleko od Słońca" Liedtext

Übersetzung nach: EN HR FR RU UK

Daleko od Słońca
O dotyk od Ziemi
Zagarnia nas trawa
Na ciszę zamieni

Pół szeptem, pół cieniem
Otoczy nas drżąca
O dotyk od Ziemi
Daleko od Słońca
Od Słońca

Daleko od Słońca
O milę do świtu
Obracać będziemy
Z pół szeptu, z pół bytu

Nie prosząc o litość
Jak gwiazda gasnąca
O milę do świtu
Daleko od Słońca
Od Słońca

Daleko od nocy
O krok do południa
Gdy sercom i oczom
Już będzie za trudno

Bez reszty spłoniemy
Zdziwieni do końca
O dotyk od Ziemi
Za blisko od Słońca
Od Słońca

Daleko od Słońca
O dotyk od Ziemi
Zagarnia nas trawa
Na ciszę zamieni

Pół szeptem, pół cieniem
Otoczy nas drżąca
O dotyk od Ziemi
Daleko od Słońca
Od Słońca

Far from the Sun
A touch from the Earth
Grass grabs us
It'll turn us to silence

Half whisper, half shadow
It'll surround us shaking
A touch from the Earth
Far from the Sun
From the Sun

Far from the Sun
A mile from the dawn
We'll be spinning
from half whisper, half being

Not asking for mercy
Like a fading star
A mile from the dawn
Far from the Sun
From the Sun

Far from the night
A step from the midday
When for hearts and eyes
It'll be to hard

We'll burn without the rest
Surprised until the end
A touch from the Earth
Too close to the Sun
To the Sun

Far from the Sun
A touch from the Earth
The grass grabs us
It'll turn us into silence

Half whisper, half shadow
It'll surround us shaking
A touch from the Earth
Far from the Sun
From the Sun