Слова песни "Dziwny jest ten świat" Czesław Niemen

Перевод на: EN BG CA CS DE IT RU ES

Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw,
czasem aż wstyd przyznać się.
A jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Nadszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Strange is this world,
where still is
so much evil.
And strange is the fact that
for so many years
man has been scorning man.

This strange world,
the world of human affairs,
sometimes it is even such a shame to admit it.
But it is often like this
that someone kills
with an evil word as if with a knife.

But there are more people of good will
and I do strongly believe in the fact
that this world
won't never die due to them.
No! No! No!
The time has come,
it's high time
to destroy the hatred within.

But there are more people of good will
and I do strongly believe in the fact
that this world
won't never die due to them.
No! No! No!
The time has come,
it's high time
to destroy the hatred within.