Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Pierwszy raz (z Michelle J.)" Myslovitz

Перевод на: EN

Pierwszy raz zobaczył co to miłość
W upalną noc, we śnie
Gdy ujrzał ją, coś nagle się zmieniło
Doznany szok poruszył nim

Całował wciąż jej smukłą długą szyję
Przenikał go cudowny dreszcz
Odeszła w dal i wszystko się skończyło
Pozostał mu miłości smak

Jak mam kochać kiedy ty jesteś
I zaraz znikasz, jak mam kochać kiedy ty

Przywracał wciąż przerwane tamte chwile
Zasypiał tak i budził się
Przerwany sen, jej obraz w nocy mijał
Znikając jak ruchomy cel

Jak mam kochać kiedy ty jesteś
I zaraz znikasz, jak mam kochać kiedy ty

First time he saw what love is
In the hot night, in his dream
When he saw her, something suddenly changed
The shock he felt touched him.

He kept kissing her long, slender neck
Wonderful shiver was going through him
She went far away and all has ended
The taste of love was all what has remained

How can I love, if you're now here
And right away you leave, how can I love if you

He kept bringing back the interrupted moments
kept falling asleep and waking up
Broken dream, her image passed by in the night
Disappearing like a moving target

How can I love, if you're now here
And right away you leave, how can I love if you