Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Sevgiyə bax.. Dərdə bax" Röya

Перевод на: EN TR

Sevgim ilahi idi, nəfsə satmısan
Sevgim göylərdə idi yerə salmısan,
Sevgin dönüb nifrətə, məktubunda yazmısan
Sevgiyə bax, dərdə bax...

(Nəqarət)
Ağla gözüm nursuz qalmısan,
Ağla ürək eşqsiz qalmısan,
Ağla ruhum onsuz qalmısan,
Sevgiyə bax...
Dərdə bax...

Sənə sevgim yaxın idi, uzaqlara atmısan,
Sənə sözler ağır idi, fikrindən atmısan
Sənə canım qurban idi, qürbətlərə atmısan,
Sevgiyə bax, dərdə bax...

(Nəqarət)
Ağla gözüm nursuz qalmısan,
Ağla ürək eşqsiz qalmısan,
Ağla ruhum onsuz qalmısan,
Sevgiyə bax...
Dərdə bax...
Sevgiyə bax, sevgiyə bax, dərdə bax...

My love was a divine, but you sold it to passion for
My love hung in the sky, but you get it down,
You wrote your love turned hate on your letter
Look at the love, look at the grief...

(Chorus)
Cry my eyes, you stayed lightless,
Cry my heart, you stayed without love,
Cry my soul, you stayed without him,
Look at the love...
Look at the grief...

My love was close to you, you throw it away,
The words were unbearable for you, you throw them from your mind,
My soul was sacrifice for you, but you throw it away
Look at the love, look at the grief

(Chorus)
Cry my eyes, you stayed lightless,
Cry my heart, you stayed without love,
Cry my soul, you stayed without him,
Look at the love...
Look at the grief...
Look at the love, look at the love, look at the grief...