Слова песни "I'm the Queen" Gery-Nikol

Перевод на: EN DE EL RO SR ES

Много наперена във очите трън
Пробваш да ме разгадаеш само на сън
Не можеш да ми ка'еш кво за мене е окей
Преди да заговориш казвам ти "не, не недей"
Искаш куплет, дадох ти ред, стига ли
Как съм с теб, как съм без теб, виждаш ли
Ходи там да слушаш некви други гласове
Моя е най-якия, пълни всички клубове

Хей-ей, искаш с мене да си тръгнеш
и от мене да си дръпнеш
може ли да се отдръпнеш
мърдай, мърдай bitch, мърдай.

Припев:
Драмите на нула, музиката докрай
ритъм дай и признай, искаш ме, аз съм най
няма време да чакам, тиктака нощта
чу ли го, I'm The Queen, да, да, да, да.
Времето ти с мен изтича бързо, живей
ией-ией-ией, ти си моя злодей
няма време да чакам, тиктака нощта
чу ли го, I'm The Queen, да, да, да, да.

Или си играч или си наигран
искаш гърба ти от ноктите ми надран
питам "имаме ли срам", не, не, не, не
искаш ме на колене, да бе, да бе, да бе да.
Оу да, да тука съм, тука е и там
няма как да вземеш от мен ако не дам
о-да, о-да до последния гръм
т'ва е моят цитат, направо ше те изям.

Хей-ей, искаш с мене да си тръгнеш
и от мене да си дръпнеш
може ли да се отдръпнеш
мърдай, мърдай bitch, мърдай.

Припев:
Драмите на нула, музиката докрай
ритъм дай и признай, искаш ме, аз съм най
няма време да чакам, тиктака нощта
чу ли го, I'm The Queen, да, да, да, да.
Времето ти с мен изтича бързо, живей
ией-ией-ией, ти си моя злодей
няма време да чакам, тиктака нощта
чу ли го, I'm The Queen, да, да, да, да.

Аз да ви подпаля, мога и сама
о-да, у-ля-ля, мо-ля-ля, хо-ля-ля
о, хвани ме веднага за дясната буза
за лицето ти говоря, май се размечта.
Не подвеждам, картите са в моята ръка
от високото ги гледам има само една
и тая една е с две имена
поздравявам те с тая част на песента.

Времето с мене изтича, живей
после няма как да си го върнеш
после няма как да си го върнеш.
Времето с мене изтича, живей
после няма как да си го върнеш.

Припев: х2
Драмите на нула, музиката докрай
ритъм дай и признай, искаш ме, аз съм най
няма време да чакам, тиктака нощта
чу ли го, I'm The Queen, да, да, да, да.
Времето ти с мен изтича бързо, живей
ией-ией-ией, ти си моя злодей
няма време да чакам, тиктака нощта
чу ли го, I'm The Queen, да, да, да, да.

Really perky, annoying everyone,
You try to decipher me only in your dreams,
You can't tell me what's ok for me,
Before you start talking I'm telling you "no, no, don't"
You want a verse, I gave you a line, is it enough for you?
How am I with you, how I am without you, do you see?
Go there to listen to other voices,
Mine is the best, all the clubs are full because of it.

Hey-ey, you want to go home with me
and to test me
can you move away,
move, move bitch, move.

Chorus:
No dramas, the music's volume to the max,
give me a rhythm and admit that you want me, I'm the best
I don't have the time to wait, the night is going,
did you hear it, I'm the Queen, yes, yes, yes, yes.
You're running out of time with me fast, live
yey-yey-yey, you're my villain
I don't have the time to wait, the night is going,
did you hear it, I'm the Queen, yes, yes, yes, yes.

You're either a player or a loser,
you want your back to be scratched by my nails
I'm asking "do we have shame", no, no, no, no
you want me on my knees, oh well, oh well, oh well.
Oh yes, yes, I'm here, here is there as well,
there's no way to get me if I don't give myself to you,
oh yes, oh yes until the last thunder
that's my quote, I'll eat you up.

Hey-ey, you want to go home with me
and to test me
can you move away,
move, move bitch, move.

Chorus:
No dramas, the music's volume to the max,
give me a rhythm and admit that you want me, I'm the best
I don't have the time to wait, the night is going,
did you hear it, I'm the Queen, yes, yes, yes, yes.
You're running out of time with me fast, live
yey-yey-yey, you're my villain
I don't have the time to wait, the night is going,
did you hear it, I'm the Queen, yes, yes, yes, yes.

To burn you down I can do it alone,
oh yes, oh la la, ple-e-se, ho-la-la
oh, hold my right cheek immediately,
I'm talking about the face, it seems like you're dreaming.
I don't mislead, the cards are in my hand,
I watch them from above, there's only one girl
and she has two names,
This part of the song is for you.

You're running out of time with me, live,
there's no way of returning it later,
there's no way of returning it later.
You're running out of time with me, live,
there's no way of returning it later.

Chorus:
No dramas, the music's volume to the max,
give me a rhythm and admit that you want me, I'm the best
I don't have the time to wait, the night is going,
did you hear it, I'm the Queen, yes, yes, yes, yes.
You're running out of time with me fast, live
yey-yey-yey, you're my villain
I don't have the time to wait, the night is going,
did you hear it, I'm the Queen, yes, yes, yes, yes.