Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Němá" Aneta Langerová

Перевод на: EN FR DE PL RU

Jsi mou němou útěchou
Do nových dnů mě probouzíš
Dotýká se mě tvého hlasu tón
Když do mých snů tiše vcházíš
Skrýváš se,skrýváš se..

Jsi mou kresbou barevnou
Černobílým pohledem
Skrýváš se… do světa snů mé tajemství obrazů
Skrýváš se..
Skrýváš se do světa snů mé tajemství obrazů u sebe tě mám
Skrýváš se do světa snů, jsi tajemství obrazů,u sebe tě mám..i když nejsi tu semnou
Skrýváš se..do světa snů.. jsi tajemství (když do mých snů tiše vcházíš..)

You are my solace
You wake me up to new days
The tone of your voice touches me
When you silently get into my dreams
You hide, you hide...

You are my colorful painting
In a black and white perspective
You hide... in the dream world, my secret of visions
You hide..
You hide in the dream world, my secret of visions, I have you by my side
You hide in the world of dreams, my secret of visions, I have you by my side.. and when you're not here with me
You hide.. in the dream world.. you are my secret (when you silently get into my dreams..)