Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Silver" Kaizers Orchestra

Перевод на: EN

Eg vil ha deg som pynt.
Eg vil ta deg med i min dans
Ikkje ta det så tungt
Heller heng deg om min hals
Du er min kunst og du er min blomsterkrans
Sei kva du syns
Eg drysser på kompliment
Kor tid er det nok?
Kor tid er det nok syns du skatt?
Du maler som en pus som maler svart
Eg har ikkje tall på kor mange kyss
Vinden har tatt
Eller kaniner som hopper ut
Av din flosshatt

Du skinner, åh som silver, åh som silver (om min hals)
Du skinner, åh som silver, åh som silver (om min hals)

Men én ting. En siste ting.
Har du tatt av din arv på din ringfing
Eller blei an stjålen av en ravn
Rett av fingen din
Først var an min
Så mor din sin
Så din
Og nå en ravn sin
Men du skinner fortsatt Violeta min
Plukker solå ned som en konfekt med appelsin
Graver dine drømmer ner
Perfekte i et skrin
Du kan vær i min drøm
Hvis eg får vær i din.

Du skinner, åh som silver, åh som silver (om min hals)
Du skinner, åh som silver, åh som silver (om min hals)

I want you as my decoration,
I want you in my dance
Dont take it that bad
Hang around my neck
You are my art, you are my flower garland
Tell me what you think
I sprinke you with compliments
When is it enough?
When do you think its enough honey?
You paint as a cat who paint in black
I cant count how many kisses
The wind have taken
Or rabbits that jump out
of your hat

You shine, oh like silver, oh like silver (around my neck)
You shine, oh like silver, oh like silver (around my neck)

But one thing. One last thing.
Have you taken off your legacy of your ringfinger
Or have it been stolen by a raven
Off your finger
First it was mine
And then your mothers
Then yours
And now its the ravens
But you still shine my Violeta
Take the sun down as a candy with oranges
Dig your dreams down
Perfect in a box
You can be in my dream
If i can be in yours

You shine, oh like silver, oh like silver (around my neck)
You shine, oh like silver, oh like silver (around my neck)