Слова песни "ya seninle ya sensiz" Ahmet Selçuk İlkan

Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz!

İstersen al at beni
İstersen yarat beni
Dağ gibi deniz gibi
Ya seninle ya sensiz!

Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz!

İstersen sevme beni
İstersen bekle beni
Taş gibi toprak gibi
Ya seninle ya sensiz!

Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bil
Ya seninle ya sensiz!

İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz!

Исполнитель: Ahmet Selçuk İlkan
Альбом:
Language: Turkish
Другие песни Ahmet Selçuk İlkan

Milyon Kere Ayten
Sen vurdun da ben ölmedim mi ?
Agladim
24 ARALIK
Geceler Ah GecelerimДругие песни

v Kar Taneleri
v Bajo Otra Luz
v Still stehn
v I Need a Child
v Dos Amantes
v Sunsetz
v This plane
v Zapomni menya (Запомни меня)
v Çou Rexho
v Heavy Hitter
v One More Day (Stay With Me)
v EinsNull (Grita gol)
v Rejection
v Quiéreme aunque te duela