Слова песни "Miał być ślub" Monika Brodka

Перевод на: EN

Żoną miałam być, miał być ślub
I wesele też,
Już zaprosiłam gości, kapela z rodzinnych stron
Miała tam grać polkę na dwa
Matki pobłogosławiły dawno nam
Był umówiony ksiądz, bukiet mi
Przywieźli z białych róż
Welon już na głowie, kościół pęka w szwach
Babcia we łzach cichutko łka
Organista daje znak, a Jego brak

Sukienka samotnie w szafie lśni
Nie założy jej już nikt
Nie dowie się czemu tak stało się
Zamiast „tak” On powiedział ”nie”.
Zamówiłam pogodę na ten dzień,
a i tak znów padał deszcz
Nikt nie widział mych łez gdy mówiłeś, że
Nie pokochasz nigdy mnie na dobre i złe
Kto z miłości nie umarł nie potrafi żyć
Moje serce kiedyś złamane mocniej kocha dziś.

Kto z miłości jeszcze nie umarł nie potrafi żyć
Moje serce kiedyś złamane mocniej kocha dziś.

I was to be a wife, there was to be a wedding
Along with a wedding party
I've already invited the guests, a band from my hometown
Was to play there a polka for two
Our mothers have already blessed us
There was a priest appointed, they've brought me
A bouquet of white roses
The vail on my head, the church's bursting at its seams
My grandma in tears, sobbing quietly
The organist's giving a sign, and he is not there

The lonely wedding dress glistens in the wardrobe
No one will wear it ever again
It won't find out why it went that way
Instead of "yes" he said "no"
I've ordered a beautiful weather for that day
And it was raining again anyway
No one has seen my tears, when you were saying that
You would never fall in love with me, for better for worse
If one has not died because of love they do not know how to live
My heart, once broken, today loves with greater power

If one has not died because of love they do not know how to live
My heart, once broken, today loves with greater power