Слова песни "זה הזמן שלנו (Zeh Hazman Shelanu)" Gad Elbaz

זה הזמן שלנו
מתחילים לראות את היופי ברוח
להרגיש את המשב שבילבנו
לאהוב, להתחבר יותר קרוב

זה הזמן שלנו
מה שהיה זה רק ייתן לנו עוד כוח
להאמין שהבחירה היא בידנו
לעצור את המסע לאהוב

זה הזמן שלנו
הנה בא האור אלינו
מביא איתו ברכה
ותפילה תגיע תעלה גבוה
ממעמקים קראנו י-ה

זה הזמן שלנו
והגלים הם לא יתנו לנו מנוח
הם ימשיכו להכות בזיכרוננו
להעיר בכל אדם את היצר

זה הזמן שלנו
ואם נקשיב נשמע קולות נושבים ברוח
הם יתנו לנו מושג על עברנו
על אמונה כי זה הזמן לא לוותר