Слова песни "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" Sinan Özen

Перевод на: EN FR DE IT ES

Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kimbilir hangi gönüldür durağın

Her gören göğsüme taksam seni der
Kimi ateş gibi yaktın beni der
Kimi billur bakışından söz eder
Kimbilir hangi gönüldür durağın

your lip is like a red rosebud
you are the only rose of this garden
your tent of love is settled in hearts
who knows which heart your station is

everyone who sees you wants to carry you on breast
some says you burned them like a fire
some talks about your crystalline look
who knows which heart your station is