Слова песни "Niyaz | Dertli" Niyaz

Перевод на: EN

Bana derler ne gezersin âlemde
Bilmezler çektiğim aşk fesadıdır
Böyle çalınmıştır levh ü kalemde
Nice şad olayım, dil na-şadıdır

Şöyle düşmüşüm ki ah ile zare
Giriftar olmuşum hicr ü efkâre
Her ne söz söylesem o sitem-kâre
Dinlemez sözlerim, il evladıdır

Bu cevri kendine alim eylemiş
Nice âşıkların nadim eylemiş
Kuzum küçücükten talim eylemiş
Hâlâ unutmamış, o mutadıdır

Bilinmez esrardır, sırr u muamma
Çekilmez bir yaydır bu aşk-u Hüma
Aşka düşüp sevda çeken çok ama
Dertli bu sevdanın pek berbadıdır

They say me why you wonder in the universe
They do not know, what I face is disturbance of ‘love’
it is written in my destiny*
How shall I be happy, it is unhappiness of the heart

Like that I have fallen into harm with outcry
I am caught to migration of thoughts
What else shall I say to that reprover
Would not listen to my sayings, is foreign born

Made this suffering as knowledge
Many lovers become repentant
Sacrificed (lamb) has practiced that ever since
Have not forgot yet, is accustomed

It is unknown secret, remained as mystery
Love of Huma (bird) is unbearable spring (like in watch)
Many has fallen in love and suffered
But, Dertli** is the one who is the most miserable