Слова песни "Ne sum kako ti (Не сум како ти)" Kaliopi

Перевод на: EN HR RO RU

Со рози, две три
И со слатки зборови
Не прикриваш, не
Свои траги невери,
А јас знам, добро знам
Ако простам ќе направам грев
И знај, те оставам јас
И си одам одовде

Реф:
Не не сум како ти
Ти не си како јас
Различни ко света два
Ти си Југ, а ја страна северна.
Не не сум како ти
Ти не си како јас
Ниту небото е спас
Облак сум, а ти ветер пред бура
Не не сум како ти..

Ни допирот твој
Јас не го чувствувам
Ти отров си мој
Спокој што ме убива
А јас знам, добро знам
Ако простам ќе направам грев
И знај оставам се
Иако лесно не ми е..

Реф:
Не не сум како ти
Ти не си како јас
Различни ко света два
Ти си Југ, а ја страна северна.
Не не сум како ти
Ти не си како јас
Ниту небото е спас
Облак сум, а ти ветер пред бура
Не не сум како ти..
2x

With roses ,and two three
sweet words
you can t hide your faithless track,
and I know,know well
that if I forgive i m making a sin
so know i m leaving you
and walking away

REF:
No no I m not like you
your not like me
we are worlds apart
your south ,and I m the north.
No no I m not like you
your not like me
even the Heaven isnt the salvation
I am the cloud,and you wind before the storm
no no I m not like you...

Not even your touch
I dont feel (it)
your my venom
peace thats killing me
and I know,know well
that if I forgive i m making a sin
and know I m leaving all
even if you dont Know

REF: