Слова песни "Far har lärt mig" Laleh

Перевод на: EN

Far har lärt mig att inte gråta
Allting har han lärt mig
Far kan du trots allt förlåta
Att jag ändå tärt mig

Att jag aldrig lär mig
Att inte drömma om dagen
Att jag aldrig lär mig
Att gråta i magen
Att jag inte kan
Va en som nästan
Känner inget alls

Far har lärt mig att alltid springa
Innan klockan börjar
"Va på din vakt
Och alltid vaken
Och om du slår
Så slå i magen"

Allting har du lärt mig
Allt sen första dagen
Allting har ni lärt oss
Nu gråter vi i magen
Vi är starka som fan
Vi känner nästan inget alls
Solfjäder, sommar
sångsarong
Det var sommar och vinter
allt på en gång
Då jag är med dig, är jag med dig?
Där himlen möter jorden
Där, vi är därifrån
men härifrån ändå
På en och samma gång

Father has taught me not to cry
Everything he has taught me
Father can you still forgive
That I have still drained myself

That I never learn
To not dream about the day
That I never learn
To cry in my belly
That I cannot
Be someone who almost
Feels nothing at all

Father has taught me always to run
Before the clock starts
"Be on your guard
And always alert
And if you strike
Strike in the belly"

Everything have you taught me
Everything since the first day
Everything have you taught us
Now we cry in the belly
We are strong as hell
We feel almost nothing at all
Fan, summer
song-sarong*
It was summer and winter
all at once
When I am with you, am I with you?
Where heaven meets the earth
There, we are from there
but still from here
At the same time