Слова песни "Sam se lažam (Сам се лажам)" Adrian Gaxha

Перевод на: EN HU

Сам се лажам сам си верувам
на ништо веќе не се радувам
тебе штом те спомнат по збудалувам
и се прашувам сам се лажам сам си верувам
на ништо веќе не се радувам
тебе штом те спомнат по збудалувам
и се прашувам доцна е за се се.

Од тука веќе нема враќање
не знам да простам се
но само тоа не се ќе помине
велат дека се ќе помине
но немат појма како е без тебе

Не бев светец јас пред сите признавам
ти ме смени веќе не се познавам
во себе тонам не знам што да направам
те мразам и те сакам но знам.

Сам се лажам сам си верувам
на ништо веќе не се радувам
тебе штом те спомнат по збудалувам
и се прашувам сам се лажам сам си верувам
на ништо веќе не се радувам
тебе штом те спомнат по збудалувам
и се прашувам доцна е за се се.

Од тука веќе нема враќање
не знам да простам се
но само тоа не се ќе помине
велат дека се ќе помине
но немат појма како е без тебе

Не бев светец јас пред сите признавам
ти ме смени веќе не се познавам
во себе тонам не знам што да направам
те мразам и те сакам но знам.

Сам се лажам сам си верувам
на ништо веќе не се радувам
тебе штом те спомнат по збудалувам
и се прашувам сам се лажам сам си верувам
на ништо веќе не се радувам
тебе штом те спомнат по збудалувам
и се прашувам доцна е за се се.

I lie to myself alone, i trust in myself alone
I don't get happy of anything anymore
Since i know you i get more crazy
And i wonder alone do i lie to myself [or] do i trust in myself
I don't get happy of anything anymore
Since i know you i get more crazy
And i wonder [if] it's late for everything, everything

There is already no return from there
I don't know to excuse everything
Everything will not pass but only that
They say that everything will pass
But they don't have any idea how it is without you

No, without saint, i confess to everybody
You changed me, i already don't recognize myself
I sink inside myself, i don't know what to do
But i know to hate and to love you

I lie to myself alone, i trust in myself alone
I don't get happy of anything anymore
Since i know you i get more crazy
And i wonder alone do i lie to myself [or] do i trust in myself
I don't get happy of anything anymore
Since i know you i get more crazy
And i wonder [if] it's late for everything, everything

There is already no return from there
I don't know to excuse everything
Everything will not pass but only that
They say that everything will pass
But they don't have any idea how it is without you

No, without saint, i confess to everybody
You changed me, i already don't recognize myself
I sink inside myself, i don't know what to do
But i know to hate and to love you

I lie to myself alone, i trust in myself alone
I don't get happy of anything anymore
Since i know you i get more crazy
And i wonder alone do i lie to myself [or] do i trust in myself
I don't get happy of anything anymore
Since i know you i get more crazy
And i wonder [if] it's late for everything, everything