Слова песни "Voda, čo ma drží nad vodou" Ewa Farna

Перевод на: EN

Keby bolo niečo
čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd tak by som to zniesol vždy znova a rád k tvojim nohám dobré veci ako vodopád.

Keby bolo niečo
čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd tak by som to zniesol vždy znova a rád k tvojim nohám dobré veci ako vodopád.

môžeš zabudnúť, stačí kým tu si
iba ďalej buď viac už nemusíš.

Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč
čo má byť sa stane tak cez moje dlane ako čistý prameň teč ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov
ono sa to podá, ty si predsa voda čo ma drží nad vodou.

Keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť
okrem neba nado mnou a miliónov hviezd
tak by som to zniesol vždy znova a rád
k tvojim nohám dobré veci ako vodopád

Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč
čo má byť sa stane tak cez moje dlane ako čistý prameň teč ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov
ono sa to podá, ty si predsa voda čo ma drží nad vodou.
Ako čistý prameň teč.
Ak ťa ešte trápi smútok z rozchodov ono sa to podá, ty si predsa voda čo ma drží nad vodou.

If something was,
That you can withstand
Except the sky above me and million stars, so
I would bring it again and happy at your feet good things like a waterfall.

If something was,
That you can withstand
Except the sky above me and million stars, so
I would bring it again and happy at your feet good things like a waterfall.

You can forget, that's enough, who you're here
Only further either more no longer.

I want to drink of you, throw away clothes
What is to be will happen through my palms like
a pure spring flow, even though you torment your sadness of separation
It'll give in, you are the water, which buoy me up yet.

If something was,
That you can withstand
Except the sky above me and million stars, so
I would bring it again and happy at your feet good things like a waterfall.

I want to drink of you, throw away clothes
What is to be will happen through my palms like
a pure spring flow, even though you torment your sadness of separation
It'll give in, you are the water, which buoy me up yet.