Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "İnleyen nağmeler" Zeki Müren

Перевод на: EN

İnleyen nağmeler ruhumu sardı,
Bir rûyâ ki orda hep şarkılar vardı,
Uçan kuşlar, martılar,
Yeşil, tatlı bir bahâr,
Gülen, şen sevdâlılar vardı.

Arzular orada, zevk oradaydı,
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı,
Uçan kuşlar, martılar,
Yeşil, tatlı bir bahâr,
Gülen, şen sevdâlılar vardı.

Vibrant melodies have encompassed all my soul..
I was in such a dream where there were all songs,
flying birds, seagulls,
a sweet, green spring,
smiling, joyful lovers inside.

there were desires and delecations,
and such a sea is vawy, full of love,
flying birds, seagulls,
a sweet, green spring,
smiling, joyful lovers inside...