Слова песни "Ne Zvani" Teodora

Перевод на: EN CS

Дрехите с мирис на жени,
устните ти с мирис на лъжи.
Мислиш, че не те усещам ли
с теб когато други са били?
Дрехите с мирис на жени,
устните ти с мирис на лъжи.
Не, не ме докосвай - тръгвай си.
Тази нощ не ме търси!

Не звъни - няма да ти вдигни.
Тук при мен някой ще си викна.
На инат снимки ще ти пратя:
какво ми прави, какво му правя?
Не звъни - няма да ти вдигни.
Тук при мен някой ще си викна.
Пускам те - пробвай чужди устни,
не се съмнявай, че ще ти бъдат вкусни!

Друг да ми докосва тялото?
Май не ти харесва чувството!
Питаш ли на мен какво ми е,
като всяка втора твоя е?
Друг да ми докосва тялото?
Май не ти харесва чувството!
Утре ако ще да ме е яд,
ще съм чужда на инат!

Не звъни - няма да ти вдигни.
Тук при мен някой ще си викна.
На инат снимки ще ти пратя:
какво ми прави, какво му правя?
Не звъни - няма да ти вдигни.
Тук при мен някой ще си викна.
Пускам те - пробвай чужди устни,
не се съмнявай, че ще ти бъдат вкусни!

Не звъни - няма да ти вдигни.
Тук при мен някой ще си викна.
На инат снимки ще ти пратя:
какво ми прави, какво му правя?
Не звъни - няма да ти вдигни.
Тук при мен някой ще си викна.
Пускам те - пробвай чужди устни,
не се съмнявай, че ще ти бъдат вкусни!

Your clothes smell like women,
your lips smell like lies.
Do you think that I don't feel it
when you've been with someone else?
Your clothes smell like women,
your lips smell like lies.
No, don't touch me - leave.
Don't look for me tonight!

Don't call me - I won't answer you.
I'll call someone to come here.
I'll send you photos on purpose:
what is he doing to me, what am I doing to him?
Don't call me - I won't answer.
I'll call someone to come here.
I'm letting you go - try someone else's lips,
don't doubt it that you'll find them tasty!

Somebody else to touch my body?
Seems like you don't like the feeling!
Do you put yourself in my shoes
when every other one is yours?
Somebody else to touch my body?
Seems like you don't like the feeling!
Even if I'm regretting it tomorrow,
I'll be someone else's out of spite!

Don't call me - I won't answer you.
I'll call someone to come here.
I'll send you photos on purpose:
what is he doing to me, what am I doing to him?
Don't call me - I won't answer.
I'll call someone to come here.
I'm letting you go - try someone else's lips,
don't doubt it that you'll find them tasty!

Don't call me - I won't answer you.
I'll call someone to come here.
I'll send you photos on purpose:
what is he doing to me, what am I doing to him?
Don't call me - I won't answer.
I'll call someone to come here.
I'm letting you go - try someone else's lips,
don't doubt it that you'll find them tasty!