Слова песни "Var är vi nu" Kent

Перевод на: EN NL FI DE PL SR ES UK

Jag såg dig dansa på verandan,
vid din bästa väns föräldrars sommarhus.
Vi gled fulla över viken,
i en stulen båt.

Långa nätter korta dagar.
När synapser släcks som ljus.
Bara upprepning kan döda oss.
Som tunna trådar sträcks vi ut.

Så var är vi nu.
Så var är vi nu idag.
Är det någon här som ser en väg tillbaka.
Vad du betyder för mig.
Vad jag betyder för dig.
Vad vi betyder för varandra.

Du vaknar upp din ungdom borta.
Din spegelbild ser ut som skit.
Och allt som förut var så enkelt,
har blivit väldigt svårt.

Som alltid flyr jag till musiken.
Den enda plats där jag är jag.
En plats med enkla raka regler.
Där de stora drömmarna är lag.

Så var är vi nu.
Så var är vi nu idag.
Är det någon här som ser en väg tillbaka.
Vad du betyder för mig.
Vad jag betyder för dig.
Är det någon här som vet.

I saw you dancing on the veranda
By your best friend's parents' summerhouse
We glided drunk across the bay
In a stolen boat

Long nights, short days
Where synapses go out like lights
Only repetition can kill us
Like thin threads, we stretch out

So where are we now
And where are we now today
Is there someone here who sees a way back
What you mean for me
What I mean for you
What we mean for each other

You wake up your long-lost youth
Your mirror image looks like shit
And all that before was so simple
Has become extremely hard

Like always I flee to music
The only place where I am me
A place with simple straight rules
Where the great dreams are law

So where are we now
And where are we now today
Is there someone here who sees a way back
What you mean for me
What I mean for you
Is there someone here who knows