Sarit Hadad "Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה" Слова песни

Перевод на:bgenpt

Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה

האל הטוב ברא אותנוכמו שחקנים במחזהבהצגה הזאת שלנו רק הוא קובע מה יהיה

את התסריט ידו כותבתולנו יש סיפור מוכןאני יהיה אישה אוהבתאתה תיהייה לי לחתן

זה כבר כתוב שם במרומיםשנישאר לעולמים גם אני גם אתה כוכבים של אהבה

זה כבר כתוב שם במרומיםשנישאר לעולמים גם אני גם אתה כוכבים של אהבה

כל החיים עוד לפנינואנחנו רק בהתחלהיש אהבה גדולה בנינו כן זוהי אהבה גדולה

לנצח אמונים נשבענוולבקש מה עוד נוכלשאלוקים ישמור אתנו ושיהיה לנו מזל

זה כבר כתוב שם במרומים...

Здесь можно найти слова песни Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה Sarit Hadad. Или текст стиха Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה. Sarit Hadad Kochavim Shel Ahava | כוכבים של אהבה текст. Также может быть известно под названием Kochavim Shel Ahava כוכבים של אהבה (Sarit Hadad) текст.