Слова песни "Fernando (Swedish)" ABBA

Перевод на: EN CS DE

Varför sörjer du Fernando?
Varför klingar din gitarr i moll,
vad är det som står på?
År det kärleken Fernando–
har hon lämnat dej din stora, stora kärlek–
är det så?
Den som älskat och förlorat
vet att sånt kan ändå hända då och då.

Sorgen kan va tung att bära,
men att vänner sviker är nånting man måste lära sej.
Jag har också mist min kära,
vem är du som tror att detta kunde drabba bara dej…
Har du några glada sånger kvar så spela,
spela, spela dom för mej!

Länge, länge leve kärleken
vår bästa vän, Fernando.
Fyll ditt glas och höj en skål för den,
för kärleken, Fernando!
Spela, spela melodien och sjung sången om lyckan.
Länge, länge leve kärleken,
den kärleken, Fernando!

Ska vi skåla för dom andra
som fick evig kärlek och den tro som bor i varje sång?
Eller skåla med varandra?
Vill du dricka för den lycka som jag upplevde en gång…
Det är lika sant som sagt den vackra sagan den blir aldrig, aldrig lång.

Why are you grieving Fernando?
Why does your guitar sound so sad;
what’s going on?
Is it love Fernando -
has she left you, your great, great love -
is that it?
Those who have loved and lost
know that it happens from time to time.

The grief can be difficult to bear,
but betrayal by friends is something you have to learn to live with.
I have also lost, my dear,
How could you think that this could only happen to you …
Have you got any happy songs to play,
play, play them for me!

Long, long live love
our best friend, Fernando.
Raise your glass and propose a toast to it,
to love, Fernando!
Play, play the melody and sing the song of happiness.
Long, long live love!
To love, Fernando!

Shall we propose a toast to the others
for eternal love and faith that lives in every song?
Or toast to each other?
Would you drink for the happiness that I once had…
It is true what they say a beautiful fairytale never, ever lasts.