National Anthems & Patriotic Songs "Anthem of the Kirghiz Soviet Socialist Republic (Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни)" Слова песни

Перевод на:tr

Anthem of the Kirghiz Soviet Socialist Republic (Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни)

Азаттыкты кыргыз эңсеп турганда,Ала-Тоого Октябрдын таңы аткан.Улуу орус достук менен кол берип,Ленин бизге бак-таалайга жол ачкан.

Жаша, Кыргызстаным,Ленин туусу колунда.Алгалай бер, гүлдөй бер,Коммунизм жолунда.

Эмгек, эрдик, күрөштөрдө такшалтып,Таалай берген улуу совет калкыга,Жеңиштерден жеңиштерге алпарат,Элдин күчү — лениндик партия.

Жаша, Кыргызстаным,Ленин туусу колунда.Алгалай бер, гүлдөй бер,Коммунизм жолунда.

Эл достугун болоттон бек ширетип,Көп улуттан Союз курдук урагыс.Жандай сүйүп даңктуу Ата-Мекенди,Түбөлүккө коммунизм курабыз.

Жаша, Кыргызстаным,Ленин туусу колунда.Алгалай бер, гүлдөй бер,Коммунизм жолунда.

Здесь можно найти слова песни Anthem of the Kirghiz Soviet Socialist Republic (Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни) National Anthems & Patriotic Songs. Или текст стиха Anthem of the Kirghiz Soviet Socialist Republic (Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни). National Anthems & Patriotic Songs Anthem of the Kirghiz Soviet Socialist Republic (Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни) текст. Также может быть известно под названием Anthem of the Kirghiz Soviet Socialist Republic Kyrgyz Sovettik Socialisttik Respublikasynyn Mamlekettik Gimni (National Anthems Patriotic Songs) текст.