Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Aygün Kazımova "Sus" paroles

Traduction vers: EN JA FA RU TR

Sən məni daha istədiyin oyuna sala bilməzsən
Sən məndən daha vermədiyin heç nəyi ala bilməzsən

Bəsdir! Bəsdir! Çox aldatdın
Aldın, satdın çox oynatdın
Sınmadım, inandım, aldandım
Mən sənə qarşı silahlandım
S.U.S. S.U.S.

Sus bu dəfə sus mən danışım
Var danışmaq haqqım mənim
Sən nəsən ki, boş ümid verən
Yalançı, xain düşmənim

Bəsdir! Bəsdir! Çox aldatdın
Aldın, satdın çox oynatdın
Sınmadım, inandım, aldandım
Mən sənə qarşı silahlandım
S.U.S. S.U.S. S.U.S. S.U.S.

Bəsdir! Bəsdir! Çox aldatdın
Aldın, satdın çox oynatdın
Sınmadım, inandım, aldandım
Mən sənə qarşı silahlandım
S.U.S. S.U.S.

You cannot make me play any game you want anymore
You cannot recieve what you never gave me from me anymore

It's enough! It's enough! You lied a lot
You bought, you sold, you played a lot
I never broke myself down, I believed, I was wrong
I armed myself against you
H.U.S.H H.U.S.H

Hush this time, hush, let me talk (now)
I have the right to speak
Who are you to give me empty hopes
Liar, my unfaithfull enemy

It's enough! It's enough! You lied a lot
You bought, you sold, you played a lot
I never broke myself down, I believed, I was wrong
I armed myself against you
H.U.S.H H.U.S.H H.U.S.H

It's enough! It's enough! You lied a lot
You bought, you sold, you played a lot
I never broke myself down, I believed, I was wrong
I armed myself against you
H.U.S.H H.U.S.H