Oh Land "Åbne hjerter" paroles

Traduction vers: EN

Vi vil ikke bli' til bitre mænd
og indebrændte kvinder
Vi vil ikke skyde skylden på det
andre ik' ku gi' os
Vi vil ikke ha' nok i os selv
Vi vil ik lukke døre og vinduer til
Vi vil holde armene strakt
mod det vi ikke kender

Vi vil ikke danse med på det beat
der leder os i krig
Vi vil ikke synge med på den sang
som angsten vokser i
Vi vil ikke ha' nok i os selv
Vi vil ikke lukke døre og vinduer til
Vi vil holde armene strakt
mod det vi ikke kender

Vi er de åbne hjerter
Kom lad os se at du er der
Vi er de åbne hjerter
Kom, lad os mærke dig

Vi vil rejse til klodens kant
og mindes alt vi kender
Altid vil vi komme hjem
med klør og spidse tænder
Og vi blev opdraget til
at lade nysgerrigheden flamme lys og vild
Og vi blev sat på plads
selvom ego og jalousi tog fat

Terror, trusler og barrikader
Hvem kan hør' for larmen
Vi er stærkere sårbare end kolde
og jeg er varm i stormen
Du kan true mig på mit liv
Men aldrig lukke mit hjerte
Du kan brænde min verdens arv
Men ikke rykke de værdier jeg lærte

Vi er de åbne hjerter
Kom lad os se at du er der
Vi er de åbne hjerter
Kom, lad os mærke dig

Vi vil ikke slå vores blikke ned
og vende smerten ryggen
For vi ved at vi' stærke nok
til at træde frem af skyggen
Vi vil ikke ha nok i os selv
Vi vil ikke lukke døre og vinduer til
Vi vil holde armene strakt
mod det vi ikke kender

Vi vil bruge ordets magt
i stedet for et våben
For vi lærte at frihed kom
med ansvar og forståelse
Vi er brødre og søstre
og vi holder sammen når havene deler
Og vi ved at når lynet slår ned
er det kun kærlighed der heler
Vi mener

Vi er de åbne hjerter
Kom lad os se at du er der
Vi er de åbne hjerter
Kom, lad os mærke dig

Vi er de åbne hjerter
Det banker med forstærker
Vi er de åbne hjerter
Vi er de åbne hjerter
Vi er de åbne hjerter
Kom lad os mærke dig

We will not turn into bitter men
and outraged women
We will not blame it on
what others couldn't give us
We will not be self sufficient
We will not shut down doors and windows
We will hold our arms stretched out
towards that which we don't know

We will not dance to the beat
that lead us into war
We will not sing to the melody
that fear grows within
We will not be self sufficient
we will not shut down doors and windows
We will hold our arms stretched out
towards that which we don't know

We are the open hearts
Come let us see that you're there
We are the open hearts
Come, let us feel you

We will travel to the edge of the globe
and remember everything we know
Always will we return back home
with claws and sharp teeth
And we were brought up
to let curiosity burn bright and wild
And we were put in place
even though ego and jealousy raged

Terror, threats and barricades
who can hear anything for the noise
We are stronger vulnerable than cold
and I am warm in the storm
You can threaten me on my life
but never close my heart
You can burn my worlds heritage
but not move the values I was taught

We are the open hearts
Come let us see that you're there
We are the open hearts
Come, let us feel you

We will not look down
and turn our backs on pain
Cause we know we are strong enough
to step out of the shadows
We will not be self sufficient
We will not shut down doors and windows
We will hold our hands stretched out
towards that which we don't know

We will use the power of words
instead of a weapon
Cause we were taught
that freedom comes with responsibility and understanding
We are brothers and sisters
and we stand together when the seas split
And we know that when lightning strikes
it's only love that heals
We're saying

We are the open hearts
Come let us see that you're there
We are the open hearts
Come, let us feel you

We are the open hearts
It beats with amplifier
We are the open hearts
We are the open hearts
We are the open hearts
Come let us feel you