Gåte "Liti Kjersti" paroles

Traduction vers: EN

Liti Kjersti ho var seg så liti eit viv,
Brunfolen løyper lett.
Ho kunne ikkje råde sitt unge liv.
Men det regnar og det bles.
For langt nord i fjello,
djupt under hello der leikar det.

Velkomen Bergjekongen, heim til min,
Brunfolen løyper lett.
No hev eg bryggja og blanda vin.
Men det regnar og det bles.
For langt nord i fjello,
djupt under hello der leikar det

Dei gav henne drikke av raude gull honn,
Brunfolen løyper lett.
Dei slept der nedi tri villar kônn.
Men det regnar og det bles.
For langt nord i fjello,
djupt under hello der leikar det

I bergjet vil eg leva og der vil eg døy,
Brunfolen løyper lett.
Og der er eg Kongjen festarmøy,
hu det regnar og det bles.
For langt nord i fjello,
djupt under hello der leikar det.

Little Kjersti was so young and innocent a maiden,
The brown foal trips so lightly.
She could not govern her own life.
But the rain falls and the wind blows,
because far north in the mountains,
deep beneath the rocks the underworld is luring you*.

Welcome, Mountain King, to my home
The brown foal trips so lightly.
I have prepared ale and vine.
But the rain falls and the wind blows,
because far north in the mountains,
deep beneath the rocks the underworld is luring you.

They gave her a drink poured in a red and golden horn*
The brown foal trips so lightly.
and into the drink they slipped three villar grains*
But the rain falls and the wind blows,
because far north in the mountains,
deep beneath the rocks the underworld is luring you.

In the mountain I wish to live and die
The brown foal trips so lightly.
And there I am betrothed to the Mountain King.
Oh, the rain falls and the wind blows,
because far north in the mountains,
deep beneath the rocks the underworld is luring you.